Comunicació i gestió
Confiança i proximitat
Detecció de necessitats
Estratègies empresarials
Solucions innovadores
Millora continua
Posicionament de mercats
24 hores – 365 dies a l’any

Gestió de Mercats AiM
T. 661 264 138
info@gestiodemercats.cat