Serveis
Donem un servei integral, des de l’anàlisi de la situació actual del mercat. Oferim les propostes de millora i fem el seguiment del seu assoliment. Sempre informant i assessorant els nostres clients, amb un seguiment proper de les accions aplicades i dels resultats obtinguts, generant el feedback necessari per la millora contínua.
 • Direcció

  Gestió mercat: convocatòria reunions i redacció actes.
  Auditoria interna situació actual.
  Proposta millora i seguiment assoliment objectius.
  Pressupost anual mercat: càlcul i seguiment.
  Estat de comptes: control ingressos i despeses.
  Negociació amb proveïdors.
  Auditoria compliment obligacions parades.

 • Comunicació

  Organització activitats i promocions.
  Web corporativa mercat i apps.
  Facebook corporatiu mercat.
  Web parades.
  Facebook parades.
  Codi BIDI / codi QR.
  Servei tarja client.

 • Logística

  Recepció diària comandes.
  Preparació diària comandes.
  Gestió transport comandes.
  Gestió cobrament entregues.
  Proposta millora continua en el servei logístic.
  Auditoria compliment normatives alimentàries.
  Anàlisi evolució afluència públic mercat.

Equip

Serveis

Contacte

Gestió de Mercats AiM
T. 661 264 138
info@gestiodemercats.cat