PROJECTE

Esdeveniments del Mercat Les Fontetes

Client:
Mercat Les Fontetes


Categoria:
Dinamització

Gestió de Mercats AiM acompanya a l’Associació de Concessionaris del Mercat Les Fontetes a totes les campanyes de dinamització del Mercat Les Fontetes, que ortanitzen ells mateixos.