PROJECTE

Web del Mercat Serraperera.

Client:
Mercat Serraperera


Categoria:
Web

Gestió de Mercats aim ha gestionat el disseny i desenvolupament de la web del Mercat Serraperera. S’encarrega de la seva actualització i millora continua. A la serva web es poden consultar totes les dades de la parada, activitats i serveis del mercat.