MF-rrss-2

PROJECTE

Xarxes socials Mercat les Fontetes. Facebook i Instagram.

Client:
Mercat Fontetes


Categoria:
Màqueting Digital

Gestió de Mercats AiM gestiona les xarxes socials, Facebook i Instagram del Mercat les Fontetes. Donant visibilitat a tot l’equip del mercat, els productes de venda, esdeveniments realitzats i serveis oferts a través de les xarxes. Essent aquestes un fidel reflex del dia a dia del mercat. Mai utilitzem banc d’imatges, totes les publicacions es realitzen amb imatges reals del mercat.